Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

malenka
Reposted fromFlau Flau viabylejaka bylejaka

March 04 2018

malenka
Ile nieszczęść dzieje się dlatego, że nie potrafimy czegoś wyrazić słowami, prawda(...)?
— Leopold Tyrmand – Zły
Reposted fromintotheblack intotheblack viabylejaka bylejaka

February 11 2018

malenka
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viabylejaka bylejaka
malenka
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viabylejaka bylejaka
malenka
1815 3a82
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viabylejaka bylejaka
4618 aadd

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabylejaka bylejaka
malenka
3254 f0b4
Reposted fromolaosa olaosa viabylejaka bylejaka
malenka
6730 f345
Reposted fromMiziou Miziou viabylejaka bylejaka

January 05 2018

malenka
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viasophielaura sophielaura
malenka
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
Reposted frommarysia marysia viabylejaka bylejaka

December 27 2017

malenka
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viabylejaka bylejaka
4669 3657 500

your-lovers-and-drifters:

Les cousins, 1959 (dir. Claude Chabrol) 

Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
malenka
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid viabylejaka bylejaka

October 10 2017

malenka
5074 a499

October 08 2017

malenka
Bo świat jest zbyt piękny, a życie zbyt krótkie
By ciułać bez przerwy, zjeść nerwy i umrzeć
malenka
malenka

October 05 2017

malenka
1913 3607 500
malenka
9543 2f0c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl