Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

malenka
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
malenka
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch, zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to, owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami!
— S. Plath

Reposted fromcorkapiekarza corkapiekarza viabylejaka bylejaka
malenka
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viabylejaka bylejaka
0897 d80a 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabylejaka bylejaka
malenka
2608 4e04
Reposted fromthegirl thegirl viabylejaka bylejaka

May 15 2017

8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viasophielaura sophielaura

April 29 2017

8482 29a7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viabylejaka bylejaka
malenka
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabylejaka bylejaka
I wish I knew what to do with my life, what to do with my heart…I do nothing all day, boredom settles in, I look at the sky so I get to feel even smaller than I already feel and my mind keeps poisoning itself uselessly.
Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
(via wordsnquotes)
Reposted fromrawriot rawriot viabylejaka bylejaka
malenka
3205 50aa 500
Reposted fromnyaako nyaako viabylejaka bylejaka
malenka
1739 1488
Reposted fromsarazation sarazation viabylejaka bylejaka
You know, sometimes all you need is twenty seconds of insane courage. Just literally twenty seconds of just embarrassing bravery. And I promise you, something great will come of it.
— Benjamin Mee, We Bought a Zoo
(via overfierce)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabylejaka bylejaka

March 14 2017

malenka
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viabylejaka bylejaka
malenka
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viabylejaka bylejaka
malenka
Reposted fromjasminum jasminum viasophielaura sophielaura
malenka
Tak na to nie patrzyłam nigdy...
malenka
5782 17c4
mood
Reposted fromheroinee heroinee viabylejaka bylejaka
malenka
7257 3cdd 500
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky viasophielaura sophielaura

February 17 2017

malenka
Stań się lepszym człowiekiem. I zanim poznasz kogoś upewnij się, że znasz siebie, i że nie będziesz chciał być taki jak on chce, ale będziesz sobą.
— Gabriel Garcia Marquez
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaraissa raissa

July 07 2015

malenka
3356 461e 500
Reposted fromczyzewna czyzewna viaraissa raissa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl