Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

malenka
malenka
1267 2a04
malenka
1268 4b38
malenka
2882 3632

May 20 2017

malenka
malenka
7257 3cdd 500
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky viasophielaura sophielaura
malenka
Reposted fromRynn Rynn viasophielaura sophielaura
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viasophielaura sophielaura
7861 6a52
Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
malenka
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viabylejaka bylejaka
malenka
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym. Zresztą czy ktoś do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie. Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. To co mówić o innych.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlonesome lonesome viabylejaka bylejaka
malenka
1739 1488
Reposted fromsarazation sarazation viabylejaka bylejaka
9403 fe01
Reposted fromtwice twice viabylejaka bylejaka
malenka
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viabylejaka bylejaka
malenka
Rozciągnęła wokół siebie granicę, której nikomu nie pozwala przekroczyć. Wielokrotnie ludzie podziwiają ją za to, co osiągnęła i co robi. Jaka jest. A ona widzi tylko to, czego nie udało się zrobić. Każdego dnia musi udowadniać sobie, że jest coś warta. Rozumiesz? Nie komuś, sobie!
— Agnieszka Płoszaj - "Czarodziejka"
malenka
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viabylejaka bylejaka
malenka
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabylejaka bylejaka
malenka
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl