Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

malenka
5074 a499

October 08 2017

malenka
Bo świat jest zbyt piękny, a życie zbyt krótkie
By ciułać bez przerwy, zjeść nerwy i umrzeć
malenka
malenka

October 05 2017

malenka
1913 3607 500
malenka
9543 2f0c

July 16 2017

malenka
malenka
1267 2a04
malenka
1268 4b38
malenka
2882 3632

May 20 2017

malenka
malenka
7257 3cdd 500
collage by Sasha Kitayeva
Reposted fromhollowsky hollowsky viasophielaura sophielaura
malenka
Reposted fromRynn Rynn viasophielaura sophielaura
7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viasophielaura sophielaura
7861 6a52
Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
malenka
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
Reposted frompieprzycto pieprzycto viabylejaka bylejaka
0559 d43c 500

grace–upon–grace:

Hardangerfjord, Philipp @pbsve.

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viabylejaka bylejaka
malenka
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym. Zresztą czy ktoś do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie. Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. To co mówić o innych.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlonesome lonesome viabylejaka bylejaka
malenka
1739 1488
Reposted fromsarazation sarazation viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl